Diaľkové linky - od 10.12.2017

 

102501

Bratislava-Trnava-Jablonica-Myjava   od 10.12.2017

Bratislava-Trnava-Jablonica-Myjava   od 06.08.2018

 

S platnosťou od 10.12.2017 je prevádzka linky 205503 zastavená