OZNAM MHD Piešťany- Uzávierka Rázusovej ulice

Z dôvodu konania kultúrneho podujatia CityFest bude od 23.5.2019 17:00 hod. - do 26.5.2019 8:00 hod. uzávierka ulice Rázusová. Počas uzávierky nebude obsluhovaná zastávka Kolonáda/Kino na linkách  MHD 4,8,14,18,20. Obchádzková trasa bude vedená cez ulicu Radlinského s možnosťou využitia náhradnej zastávky Teplická ulica, Vojenský kúpeľný ústav.

CP od 20.5.2019

S platnosťou od 20.5.2019 sa menia cestovné poriadky primestksych liniek 205405, 205418 a 207416 nasledovne:
205405
Spoj č. 11 – predĺženie spoja od zastávky Gbely,kolónia po zastávku Gbely, žel.st.
Spoj č. 17 – predĺženie spoja od zastávky Gbely,kolónia po zastávku Gbely, žel.st.
Spoj č. 29 – predĺženie spoja od zastávky Gbely,kolónia po zastávku Gbely, žel.st.
Spoj č. 22 – vratný k spoju č. 17 , vychádza zo zastávky Gbely, žel.st., predĺženie spoja zo zastávky Gbely, žel.st. po zast. Gbely,kolónia

205418
Spoj č. 39 – vratný k spoju 205405/11 vychádza zo zastávky Gbely, žel.st., predĺženie spoja zo zastávky Gbely, žel.st. po zast. Gbely nám.

207416
Zrušená zast. Trnava, Trnava,Tamaškovičova ul. (ukončenie obnovy mostu na Mikovíniho ul. v Trnave)
Vložená zast. Linčianska I. medzi zast. Zavar, PSA Peugeot a Trnava, AS
Spoj č. 51, 37, 49, 65, 54, 58, 40 – zrušený čas. údaj na zast. Trnava, Tamaškovičova ul. a zapracovaný čas.údaj na zast. Trnava, Linčianska I.

Uzávierka Mikovíniho ulice skončí 19.5.2019 o 24:00 h.

Mikovíniho ulica v Trnave bude pre MAD otvorená od 20.5.2019, 00:00 h. Od tohto dátumu prestane premávať dočasná linka 35 a linka 5 začne premávať na svojej pôvodnej trase, v časovom rozpise ako pred uzávierkou.

 

zmena CP od 01.05.19

S platnosťou od 1.5.2019 sa menia cestovne poriadky prímestských liniek. Zoznam zmien nájdete TU

Uzávierka Študentskej ulice v Trnave 06.04.19

Z dôvodu konania sa cyklistických pretekov bude dňa 06.04.2019 (sobota) od 10:00 do 19:00 uzatvorená Študentská ulica v Trnave. Linky MHD číslo 3, 5 a 16 nebudú v uvedenom čase obsluhovať zastávky Študentská,ZŠ a Študentská,Orion a linka číslo 6 nebude obsluhovať zastávku Študentská,ZŠ.